Powrót

Muzyczna bombonierka 2008-10-08


  1. Dni, których nie znamy – Marek Grechuta, muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz, sł. Marek Grechuta, CD Dni, których nie znamy
  2. Będziesz moją panią – Marek Grechuta, muz. i sł. Marek Grechuta, CD Dni, których nie znamy
  3. W słowach ślad tylko został – Basia Raduszkiewicz, muz. Jerzy Wasowski, sł. Jeremi Przybora, CD Dzika róża
  4. Piosenka o oficerskim Żoliborzu – Basia Raduszkiewicz, muz. i sł. Piotr Bałtroczyk, CD Dzika róża
  5. Poranna kawa – Basia Raduszkiewicz, muz. i sł. Jarek Kordaczuk, CD Chwile poruszone
  6. Podobny do boga – Basia Raduszkiewicz, muz. Jarek Kordaczuk, sł. Jarek Kordaczuk na podst. pieśni Safony, CD Safona
  7. Mario – Mateusz Karczmarek, muz. Piotr Majka, CD Najprościej – Majka Projekt
  8. Własnymi rękami – Lidia Jazgar i Przemysław Branny, muz. Ryszard Brączek, sł. Andrzej Zając, CD Wiał wiatr
  9. Postojowa – Jan Kondrak, muz. i sł. Jan Kondrak, CD Kto? Co?
  10. Don Kichota monolog z Szefem – Grzegorz Bukała, muz. Marcin Partyka, sł. Grzegorz Bukała, CD Pocztówki z Macondo

Zaczęliśmy od wspomnienia o Marku Grechucie w przeddzień rocznicy śmierci tego wspaniałego pieśniarza (zmarł 9.10.2006). Przypomnieliśmy też szczegóły powołanego do istnienia przez Fundację “Piosenkarnia” Anny Treter I Festiwalu Twórczości Marka Grechuty. Dalszą część Muzycznej bombonierki spędziliśmy z Basią Raduszkiewicz, laureatką m. in. olsztyńskich Spotkań Zamkowych “Śpiewajmy Poezję” i Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, aktorką olsztyńskiej Sceny Babel. Basia opowiadała o swoich początkach pianistycznych i metamorfozach w doborze repertuaru śpiewanego – od piosenki poetyckiej do spektakli “tańczonych” wraz z zespołem pantonimicznym. I oczywiście o planach, m. in. filmowych! Na zakończenie same nowości: CD “Najprościej – Majka Projekt”, CD “Wiał wiatr”, CD “Kto? Co?” i “Pocztówki z Macondo”. Niektóre – prezentowane przedpremierowo!