Wybierz literkę z alfabetycznego katalogu wykonawców

Spis obejmuje nazwiska wykonawców, których piosenki zagrano w Muzycznej bombonierce w okresie 3.01.2007 - 27.05.2009. w miarę możliwości będzie on uzupełniany.

Spis nie jest idealny, ale daje pewien obraz różnorodności i ogromu zjawiska, jakim jest piosenka autorska, poezja śpiewana, "piosenka z tekstem".

Jeśli pojawiają się wykonania kilkuosobowe, o kolejnosci prezentacji nazwisk decyduje alfabet (zawsze jako pierwsze są podawane nazwiska kobiet!). W miarę możliwości jest to uzupełniane o stosowne odnośniki.

Jeśli piosenka pochodzi z płyty zespołu, ale śpiewa ją solista, piosenka jest sygnowana nazwiskiem solisty i informacją o przynależności do zespołu. W miarę możliwości jest to poprawiane.

Jeśli piosenka była prezentowana z nagrania "demo", ale później trafiła na oficjalną płytę, jest podany tytuł tej płyty. jeśli piosenka jest opatrzona gwiazdką * - oznacza to kolejną jej emisję w Muzycznej bombonierce Radia Kraków.