Wybierz literk z alfabetycznego katalogu wykonawcw

Spis obejmuje nazwiska wykonawcw, ktrych piosenki zagrano w Muzycznej bombonierce w okresie 3.01.2007 - 27.05.2009. w miar moliwości bdzie on uzupeniany.

Spis nie jest idealny, ale daje pewien obraz rnorodności i ogromu zjawiska, jakim jest piosenka autorska, poezja śpiewana, "piosenka z tekstem".

Jeśli pojawiają si wykonania kilkuosobowe, o kolejnosci prezentacji nazwisk decyduje alfabet (zawsze jako pierwsze są podawane nazwiska kobiet!). W miar moliwości jest to uzupeniane o stosowne odnośniki.

Jeśli piosenka pochodzi z pyty zespou, ale śpiewa ją solista, piosenka jest sygnowana nazwiskiem solisty i informacją o przynaleności do zespou. W miar moliwości jest to poprawiane.

Jeśli piosenka bya prezentowana z nagrania "demo", ale pźniej trafia na oficjalną pyt, jest podany tytu tej pyty. jeśli piosenka jest opatrzona gwiazdką * - oznacza to kolejną jej emisj w Muzycznej bombonierce Radia Krakw.