Wykonawcy na literk „H”

Grzegorz Halama - Fenoloftaleina, muz. i s. Grzegorz Halama, CD Zielona Cytryna

Tomasz Hernik - Czarny Piotruś, muz. i s. Tomasz Hernik, nagranie z archiwum kompozytora

Marta Honzatko i Nieperwersyjni - Pe ka pe, muz. Aleksander Brzeziński, s. Basia Stpniak-Wilk, nagranie z archiwum wykonawcy *